Niech Twoje dane pracują na rzecz całej organizacji

Napisany specjalnie dla analityków danych, administratorów baz danych i decydentów wysokiego poziomu e-przewodnik jest poświęcony wyzwaniu, jakim jest przekształcanie ciągle rosnących ilości danych w użyteczne analizy biznesowe (BI). Znajdują się w nim zalecenia dotyczące usprawniania analizy danych oraz zwiększania dostępności analiz biznesowych w przedsiębiorstwie. Korzystając z niego, dowiesz się, jak rozwiązanie typu „platforma jako usługa” (PaaS) w chmurze może ułatwić wykonywanie następujących zadań:

- Odkrywanie ukrytych w danych informacji i gwarantowanie, że każda osoba w firmie będzie miała dostęp do spójnego widoku „stanu faktycznego”.

- Umożliwianie większej ilości pracowników szybkiego i łatwego dostępu do zaawansowanych funkcji analizy danych.

- Automatyczne raportowanie i terminowe przesyłanie ważnych informacji do potrzebujących ich decydentów.

Poznaj lepszy sposób korzystania z danych na potrzeby całej organizacji. Pobierz e-przewodnik.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.