Przemysł 4.0, czyli nowe porządki w serwerowni

Koncepcja czwartej rewolucji przemysłowej przewiduje znaczący wzrost skali i znaczenia wymiany danych między urządzeniami uczestniczącymi w procesach wytwórczych. Miliony – a w przyszłości nawet miliardy – maszyn zostaną włączone w obręb internetu przedmiotów. Tam będą mogły się ze sobą bezpośrednio komunikować w czasie rzeczywistym już nie za pomocą przemysłowych protokołów ale powszechnie dostępnych technologii internetowych. To zupełnie nowe wyzwania dla dostawców i administratorów infrastruktury IT w zakresie bezpieczeństwa danych, zasilania, wysokiej dostępności i odporności na awarie oraz skalowalności. Jak im podołać?