IFS World Poland 1/2015

Nowa wersja systemu zapewnia pełną elastyczność biznesową, która pozwala na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału firmy i czerpanie korzyści ze zmian zachodzących na rynku.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.