Rapid Application Delivery (RAD) - jak szybko tworzyć jedocześnie mobilne i webowe aplikacje dedykowane dla Twojej firmy

OutSystems Platform oferowane przez firmę C&F jest narzędziem typu Rapid Application Delivery (RAD), które ułatwia budowanie mobilnych oraz webowych aplikacji i ich natychmiastową dostępność na systemach takich jak iOS, Android, Windows Phone oraz desktopach. całość jest oczywiście w pełni zintegrowana z istniejącymi już w firmie aplikacjami. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w tworzeniu aplikacji funkcjonujących jako:

- portale klientów, sprzedawców, dostawców oraz pracowników,

- rozwiązania workflow,

- narzędzia do ofertowania, estymowania oraz zamawiania

- pulpity (dashboardy) dla zarządu oraz linii biznesowych.

Zapraszamy do lektury.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.