IT w polskich instytucjach publicznych: wydajność i elastyczność czy zapóźnienie technologiczne?

Uwarunkowania sektora publicznego istotnie różnią się od tych określających ramy działalności prywatnych inicjatyw biznesowych. Podmioty publiczne muszą przestrzegać zasad i procedur wynikających z Prawa zamówień publicznych oraz przykładać szczególną uwagę do bezpieczeństwa danych osobowych swoich klientów. Podlegają zmiennym wpływom politycznym, mają także utrudniony dostęp do kadr, a co za tym idzie, do wiedzy.

Redakcja Computerworld we współpracy z EMC i Fundacją IT Leader Club Polska postanowiła sprawdzić, w jaki sposób i w jakim zakresie urzędy i instytucje publiczne adaptują nowoczesne trendy technologiczne.

Jak ta specyfika przekłada się na pracę działów IT w jednostkach publicznych? Jak wpływa na wydajność ich procesów biznesowych i dobór rozwiązań technologicznych? Jakimi nowoczesnymi technologiami instytucje publiczne najchętniej wspierają swoją infrastrukturę IT? Dlaczego jedne rozwiązania są popularne, a inne wprost przeciwnie? Od czego zależy zainteresowanie danym rozwiązaniem decydentów IT sektora publicznego? Jakie tendencje udało się wychwycić? Czytając i analizując zawarte w opracowaniu materiały, będą Państwo mieli okazję poznać odpowiedzi na te pytania.

Zapraszamy do lektury!

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.