Qlik Sense przenosi przedsiębiorstwa na wyższy poziom

Ewolucję rynku analizy biznesowej można opisać jako ciąg rewolucji. Każda kolejna zmiana następowała, gdy technologię sprawdzoną w rozwiązywaniu pewnej klasy problemów wyprzedzała nowa technologia oferująca użytkownikom łatwiejszą obsługę i większy zakres funkcji. Pełna wersja rozwiązania Qlik Sense™ przenosi user experience na wyższy poziom. Oparta na tym samym intuicyjnym sposobie pracy, który jest dostępy w wersji darmowej, pełna wersja obejmuje dodatkowe funkcje.