Przyszłość środowiska chmury obliczeniowej

Środowisko chmury obliczeniowej może pomóc organizacjom udostępniać lepsze usługi przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i usprawnieniu działu IT. Dostawcy rozwiązań typu „infrastruktura jako usługa” (ang. Infrastructure as a Service, IaaS) obiecują szybsze czasy tworzenia i wdrażania, szybszy zwrot z inwestycji i bardziej elastyczne warunki płatności. Jednak model IaaS może zwiększyć złożoność związaną z zarządzaniem oraz może nie pozwalać na zbudowanie środowiska o stabilnej jakości, zapewniając rozczarowującą obsługę użytkowników. Przeczytaj opracowanie techniczne, aby dowiedzieć się, jak rozwiązania F5 w zakresie migracji do chmury mogą pomóc zapewnić szybkość, bezpieczeństwo i dostępność aplikacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.