Badanie poziomu wsparcia informatycznego w zakresie zarządzania dokumentacją jakości ISO

Organizacje decydujące się na proces certyfikujący, powołują Pełnomocnika ds. Zarządzania Systemem Jakości, którego jedną z ról i opracowanie, monitorowanie, aktualizowanie i dystrybuowanie Księgi Zarządzania Jakością.

Nasze badanie miało na celu sprawdzenie, jak Pełnomocnicy ds. Zarządzania Systemem Jakości radzą sobie z zarządzaniem treściami składającymi się na Księgę Zarządzania Jakością.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.