Monitoring pracy systemów IT w polskich firmach i instytucjach publicznych

Świadomość potrzeb monitoringu usług oraz zasobów IT w polskich firmach jest wysoka i rośnie. 74% ankietowanych organizacji ma wdrożone narzędzia monitorowania infrastruktury IT, choć nadal jest to domena największych przedsiębiorstw.

86% respondentów z tej grupy twierdzi, że monitoruje swoją infrastrukturę IT w warstwie sprzętu obliczeniowego oraz systemów operacyjnych. Jednak mniej niż połowa firm może śmiało powiedzieć, że prowadzi monitoring aplikacji i zasobów z perspektywy obsługiwanych procesów biznesowych, czyli tego co charakteryzuje najbardziej dojrzałe środowiska IT, zorientowane wokół dostarczania wysokiej jakości usług odbiorcom końcowym.

Oddajemy w Państwa ręce raport, który stanowi syntezę wiedzy na temat sposobów i zakresu monitorowania infrastruktury IT w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku. Sprawdzamy, jakie są potrzeby firm w tym obszarze i jaka jest świadomość działów informatyki w ocenie skutków niedostępności usług IT w aspekcie biznesowym.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.