Pięć najważniejszych problemów z DNS

Ze względu na szybki wzrost natężenia ruchu DNS, organizacje coraz częściej muszą stawiać czoła wyzwaniom związanym z zapewnieniem odpowiedniej wydajności oraz bezpieczeństwa. Aby unikąć problemów, dyrektorzy IT oraz administratorzy sieci powinni zadbać, aby ich infrastruktura DNS była gotowa na zwiększone obciążenie, wynikające z wdrożenia nowych usług i aplikacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.