Pięć najważniejszych problemów z DNS

Ze względu na szybki wzrost natężenia ruchu DNS, organizacje coraz częściej muszą stawiać czoła wyzwaniom związanym z zapewnieniem odpowiedniej wydajności oraz bezpieczeństwa. Aby unikąć problemów, dyrektorzy IT oraz administratorzy sieci powinni zadbać, aby ich infrastruktura DNS była gotowa na zwiększone obciążenie, wynikające z wdrożenia nowych usług i aplikacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.