Dojrzałość technologiczna sektora ubezpieczeń

Firmy ubezpieczeniowe stają przed coraz poważniejszymi wyzwaniami w zakresie optymalizacji rozwiązań IT. Należy pamiętać, że optymalizacja procesów sprzedażowych, modernizacja portalu klienta i contact center, a także rozszerzenie funkcji raportowania i analizy danych to najważniejsze obszary, które organizacje powinny rozwinąć w najbliższym czasie. Zmiany płynące wraz z wymogiem szybkiego dostępu do informacji prowadzą do rozszerzenia zakresu automatyzacji procesów, co stanowi obecnie jeden z fundamentów konkurencyjności rynkowej. Celem raportu jest przedstawienie dojrzałości technologicznej sektora ubezpieczeń na polskim rynku oraz udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące stanu posiadania, najbliższych planowanych inwestycji i wyboru spośród nich priorytetu. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z opracowaniem.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.