Ochrona serwerów wirtualnych: lista kontrolna dla kupujących

Firma, która chce zmaksymalizować zwrot z inwestycji w infrastrukturę wirtualną, potrzebuje skalowalnego systemu zabezpieczeń maszyn wirtualnych, automatycznego zarządzania cyklem życia maszyn wirtualnych oraz możliwości wykorzystania każdego typu infrastruktury do usuwania skutków awarii w sposób możliwie najbardziej ekonomiczny. Aby osiągnąć te korzyści, a równocześnie ułatwić sobie w przyszłości migrację do chmury publicznej i prywatnej, warto zapoznać się z listą kontrolną dla kupujących dotyczącą zabezpieczeń serwerów

wirtualnych. Na liście tej wymieniono najważniejsze funkcje, które powinny się znaleźć w rozwiązaniu zabezpieczającym serwer wirtualny, aby zapewnić ochronę cennych danych przedsiębiorstwa niezależnie.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.