Projektowanie chmur prywatnych: lepsza jakość, większa elastyczność, mniejsze ryzyko.

Działy informatyki udoskonalają swoje pierwotne strategie migracji do chmury. Muszą okreslić priorytety wymagań swoich klientów zewnętrznych, wewnętrznych i dostosować się do tych priorytetów.

W niniejszym materiale omawiamy najczęściej spotykane problemy dotyczące migracji do chmury i przedstawiamy 5 głównych zasad efektywnego wdrożenia usług w chmurze pod kątem zarządzania danymi.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.