Sześć rad na temat ochrony danych dla małych i średnich firm

Małe i średnie firmy są zmuszone w coraz większym stopniu polegać na krytycznych danych, przechowywanych na ich własnych serwerach. Ograniczone zasoby i wrażliwość na przerwy w pracy zwiększają ryzyko, z którym ta kategoria przedsiębiorców musi się mierzyć, a ograniczenie się do narzędzi do sporządzania kopii zapasowej, oferowanych przez system operacyjny samego serwera, może pozostawić niebezpieczne luki w planie poawaryjnego przywracania danych i procesów. Aplikacje serwera Windows Small Business Server do kopii zapasowych oferują jedynie pewien ograniczony poziom ochrony; sytuacji nie poprawia też okresowe tworzenie kopii zapasowych na taśmach, pozostawiając małą firmę narażoną na utratę danych i stratę czasu, i to w stopniu niemożliwym do zaakceptowania. Kluczem do szybkiego i właściwego rozwiązania tego problemu jest opracowanie kompleksowego planu awaryjnego, opartego na szybkim dostępie do aktualnej co do minuty kopii posiadanych danych. W naszym opracowaniu przedstawiamy sześć wskazówek, które mała lub średnia firma powinna wziąć pod uwagę, by zapewnić swoim krytycznym danym wymagany przez nie poziom ochrony.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.