Uzależnieni od SAN

Każda firma i instytucja, której zależy na zwiększeniu dostępności używanych przez siebie serwerów, ma do wyboru kilka różnych stosowanych w tym celu metod replikacji danych ze środowiska produkcyjnego. Znając zalety i wady każdej z nich, łatwiej jest uniknąć pułapek, jakie nieuchronnie pociąga za sobą próba integrowania źle dobranych technologii w środowisku informatycznym firmy. W opracowaniu omawiamy różnice między replikacją synchroniczną i asynchroniczną, komplikacje związane z uzależnieniem się od konkretnego dostawcy oraz korzyści i ograniczenia wynikające z wirtualizacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.