Raport o odporności firm na awarie informatyczne 2015 r.

W jakim stopniu firmy wkraczające na nowe obszary działalności są faktycznie odporne na awarie systemów informatycznych? W niniejszym 7. rocznym raporcie na ten temat eksperci z Vision Solutions zgłębiają i objaśniają stosowane przez przedsiębiorstwa metody ochrony krytycznych dla biznesu rozwiązań IT, sprawdzając przy tym, jakie postępy poczyniono w tej dziedzinie w ciągu ostatniego roku. Przekazujemy w tej publikacji wszystko, czego dowiedzieliśmy się dzięki prowadzonych w 2015 r. badaniom, wraz z komentarzami znacznie ułatwiającymi zrozumienie prezentowanych liczb.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.