40 GBit/s na skrętce czteroparowej - Innowacyjny system okablowania strukturalnego BKT.NL kat. 8.2

Wraz z nieuniknionym i nieustannym wzrostem zapotrzebowania na przepustowość w centrach przetwarzania danych i sieciach pamięci masowej (SAN) oraz z uwagi na ekonomiczną nieopłacalność obecnie dostępnych rozwiązań serwerowych, nie jest niespodzianką, że Grupa Robocza IEEE 802.3 - lider technologii Ethernet - rozpoczęła w połowie 2012 prace nad specyfikacją nowych aplikacji 40 i 100 GBE oraz nowej generacji systemów okablowania. Standard 40GBASE-T powinien nie tylko rozwiązać coraz częściej występujący problem zatorów przepustowości i aktualnie obowiązujących ograniczeń długości, lecz również zapewnić efektywność energetyczną oraz zwiększenie wydajności transmisji. W tym kontekście komitet normalizacyjny ISO/IEC JTC1 SC25 WG3, zajmujący się opracowaniem odpowiednich standardów, ma do odebrania istotną rolę.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.