Poznaj nowe oblicze NetEye - większa wydajność, niezawodność i funkcjonalność

Nowa wersja NetEye jest istotnym elementem w rozwoju rozwiązania. W odpowiedzi na potrzeby klientów wersja 3.5 adresuje rosnące wymagania, jakie stawia zarządzanie hybrydowymi środowiskami IT, w których coraz bardziej zacierają się granice pomiędzy zasobami prywatnymi firmy a chmurą zewnętrzną, przetwarzaniem rozproszonym i aplikacjami internetowymi. Najnowsza wersja optymalizuje wydajność, skalowalność i niezawodność, jak również rozszerza zakres zastosowań rozwiązania w zakresie monitoringu i zarządzania.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.