NetEye - Spójne zarządzanie i monitorowanie usług IT w organizacji

Rolą działów utrzymania jest zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania złożonych systemów obejmujących sieć, serwery, pamięć masową, bazy danych i aplikacje. Najczęściej infrastruktura i oprogramowanie dostarczane jest przez różnych producentów, tworząc konflikty na styku różnych technologii i standardów. Na bazie tych problemów zrodziła się potrzeba stworzenia ujednoliconego i proaktywnego systemu monitorowania i zarządzania usługami IT.

Rozwiązanie Wurth Phoenix NetEye integruje szereg projektów z obszaru OpenSource zapewniając funkcjonalny, łatwy w obsłudze i efektywny kosztowo system monitoringu i zarządzania usługami IT. Rozwiązania OpenSource z komercyjnym wsparciem zyskują obecnie na znaczeniu dzięki dojrzałości poszczególnych projektów, innowacyjności, braku ograniczeń licencyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu zalet wersji zamkniętych, jak testowanie i wspieranie rozwiązania.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.