Outsourcing w IT – oszczędność czy niepotrzebny koszt?

Przeniesienie odpowiedzialności, zracjonalizowane wydatki, dostęp do wysokiej klasy specjalistów

– to argumenty, które przeważają na korzyść wyoutsourcowania procesów IT przez

przedsiębiorstwa.

Rynek usług outsourcingowych stale się rozwija. Pomimo że wzrost nie jest już tak spektakularny

jak jeszcze kilka lat temu, wciąż można mówić o potędze tej branży. Według badań Gartnera,

światowe wydatki w roku 2013 na outsourcing IT sięgnęły 3673 mld dolarów, natomiast w

bieżącym roku można prognozować wzrost na poziomie 2,1%, a wydatki na 3749 mld dolarów. Z

Ogólnopolskiego Badania Rynku Outsourcingu z roku 2013 wynika, że w czołówce usług najczęściej

outsourcowanych znalazły się: księgowość (70,25%), usługi IT (65,5%) oraz kadry i płace (63%).

Delegowanie tych obszarów zewnętrznym podmiotom najczęściej bierze się z chęci skupienia

zasobów przedsiębiorstwa na głównej działalności zamiast rozpraszania sił i środków na obszary

poboczne, wspomagające tylko prawidłowe funkcjonowanie organizacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.