IBM SAN Volume Controller

Zwiększenie elastyczności infrastruktury pamięci masowych oraz poprawa ekonomiki przechowywania danych.

Dane stały się nową walutą w biznesie, a wręcz najważniejszym zasobem nowoczesnych organizacji. Firmy, które potrafią uzyskać i wykorzystać istotne informacje o swoim biznesie na podstawie posiadanych danych, są w stanie z dwukrotnie większym prawdopodobieństwem wyprzedzić konkurencję. Należy zaznaczyć, że obecnie aż 72% organizacji nie zaczęło jeszcze, albo dopiero planuje, działania w zakresie Big Data. Natomiast przedsiębiorstwa dość często przeznaczają zbyt wiele czasu i pieniędzy na zarządzanie sferą przechowywania danych. Przeciętna firma co roku zwiększa o 24% posiadaną przestrzeń dyskową, wykorzystując przy tym niespełna 50% swoich zasobów.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.