Windows Azure - CaseStudy - Migam

Wysoka skalowalność i dostępność platformy Windows Azure pozwoli opracować system rozpoznawania znaków języka migowego, a tym samym ułatwić komunikację z osobami niesłyszącymi.