Windows Azure - CaseStudy - EnMS

Spółka EnMS w oparciu o platformę Windows Azure zaprojektowała skalowalne i bezpieczne rozwiązanie umożliwiające monitorowanie efektywności wykorzystania energii oraz szacowania oszczędności.