Ochrona przed atakami APT

Stosując indywidualnie pojedyncze techniki ochrony stajemy się bezradni w obliczu zaawansowanych zagrożeń.

Dopiero połączenie wielu mechanizmów oraz korelacja zdarzeń pozwalają zauważyć potencjalnie

niebezpieczną aktywność wskazującą na funkcjonowanie w sieci złośliwego oprogramowania.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.