Ograniczanie zagrożeń internetowych z zastosowaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

Od współpracy poprzez komunikacji aż po dostęp do danych, internet jest narzędziem biznesowym o znaczeniu krytycznym. Przedsiębiorstwa w dużym stopniu wykorzystują sieć nie tylko w zakresie innowacji i konkurencyjności, ale także do prowadzenia codziennej działalności. Niestety powszechne wykorzystanie internetu stwarza również istotne zagrożenia bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Pracownicy mogą łatwo napotkać na zagrożenie, które jest trudne do wykrycia. Niniejszy white paper zawiera opis rozwiązani Cisco® Web Security, które umożliwia lepszą ochronę danych i marki przedsiębiorstwa.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.