Cisco Bring Your Own Device Wolność wyboru urządzeń bez narażania sieci komputerowej

Idea Bring Your Own Device (BYOD) stała się jednym z najbardziej wpływowych trendów, które już zmieniły lub zmienią wszystkie organizacje z branży IT. Termin ten jest nazwą potężnego zjawiska wpływającego na oblicze sektora IT i wymagającego gruntownych zmian w sposobie użytkowania urządzeń w miejscu pracy.

W tym raporcie opisano wpływ, jaki ten trend będzie mieć na firmy, przeanalizowano wyzwania, jakie stwarza on w branży IT, a także omówiono technologie firmy Cisco® przyczyniające się do ich przezwyciężenia. Firma Cisco oferuje kompleksową architekturę, umożliwiającą sprostanie pojawiającym się wymaganiom, pozwalając użytkownikom korzystać w pracy z urządzeń, które sami wybrali, jednocześnie zapewniając działowi IT kontrolę, gwarantującą bezpieczeństwo i zapobiegającą utracie danych.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.