Rozwiązanie Cisco BYOD Smart Solution wszechstronne podejście do bezpiecznej mobilności

Wszechstronne podejście do zjawiska BYOD jest niezbędne niezależnie od tego, czy firma planuje jedynie zezwolić na używanie tabletów w sieci, czy też chce zreformować procesy biznesowe z myślą o użytkownikach mobilnych. Niniejszy dokument jest przeznaczony dla przedstawicieli kierownictwa biznesowego i IT w firmach oraz instytucjach dowolnej wielkości, a przedstawiono w nim rozwiązanie Cisco® BYOD Smart Solution.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.