Międzynarodowe badanie dotyczące bezpiecznej łączności mobilnej Cisco Connected World: Najważniejsze dane i wnioski dla działów IT w przedsiębiorstwach

Integracja urządzeń mobilnych z działalnością biznesową niesie ze sobą wyzwania w zakresie zabezpieczeń. W związku z tym firma Cisco przeprowadziła niedawno międzynarodowe badanie postaw i doświadczeń użytkowników końcowych na całym świecie. Międzynarodowe badanie dotyczące bezpiecznej łączności mobilnej Cisco Connected World obejmowało różne zagadnienia, takie jak:

● postawy pracowników wobec używania własnych („osobistych”) i firmowych urządzeń w celu uzyskiwania dostępu do sieci korporacyjnych;

● rodzaje urządzeń osobistych i firmowych używanych do korzystania z sieci;

● zachowania online użytkowników urządzeń mobilnych;

● postrzeganie bezpieczeństwa urządzeń mobilnych przez pracowników.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.