Konwergentna infrastruktura dojrzewa i potwierdza swoją wartość.

Konwergentna infrastruktura (KI) została powszechnie przyjęta w przedsiębiorstwach. Firma analityczna Forrester, w ciągu ostatnich kilku lat, zaobserwowała znaczący wzrost liczby wdrożeń rozwiązań KI, które integrują serwery, pamięci masowe, urządzenia sieciowe, wirtualizację I/O, a potencjalnie także wszystkie stosowane w firmie aplikacje. W rezultacie w przedsiębiorstwach zaczęto doceniać korzyści płynące z konwergentnej infrastruktury takie jak: redukcja złożoności, współdzielenie zasobów oraz wsparcie dla automatyzacji procesów IT przy jednoczesnej redukcji kosztów i zwiększeniu dostosowania IT do potrzeb biznesowych.

Przeczytaj opracowanie Forrester Research i dowiedz się więcej na temat infrastruktury konwergentnej.

Powered by Intel® Intel, logo Intel, Xeon oraz Xeon Inside są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w U.S.A. oraz innych krajach.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.