Pamiętaj o luce wirtualizacji – konwergencja

W ciągu ostatnich 7 lat wirtualizacja znacząco zmieniła świat IT. W 2013 r. mimo, że szum wokół tego zagadnienia ucichł, a zainteresowanie przeniosło się w kierunku cloud computing, big data i mobilności, to wirtualizacja pozostaje podstawą wszystkich wyżej wymienionych trendów. Korzyści z wirtualizacji obejmują zmniejszenie kosztów stałych i operacyjnych, większą wydajność i elastyczności IT sprawiają, że jest ona kluczowa dla wielu organizacji zarówno dużych jak i małych. Wiele wskazuje jednak na to, że te korzyści to jedynie wierzchołek góry logowej. W niniejszym opracowaniu firmy Gartner Philip Dawson prezentuje wizję nowego etapu wirtualizacji udzielając odpowiedzi na trzy kluczowe pytania:

Jak wirtualizacja wpływa na konwergencję technologii?

Jak wirtualizacja zmienia organizację IT i procesy?

Jak konwergencja wpływa na rynek dostawców?

Pobierz opracowanie firmy Garnter nt. wirtualizacji i konwergencji.

Powered by Intel® Intel, logo Intel, Xeon oraz Xeon Inside są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w U.S.A. oraz innych krajach.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.