Bezpieczeństwo sieciowe w zwirtualizowanych centrach danych dla opornych

Aby w pełni zrozumieć zalety wirtualizacji musisz zaadoptować swoją aktualną architekturę bezpieczeństwa tak aby adresowała nowe wyzwania przed nią stawiane, dzisiejsze aplikacje i nowoczesne zagrożenia.

Pobierz swoją wersję ebook i dowiedz się jak:

• Bezpiecznie udostępniać aplikacje w Twoim zwirtualizowanym centrum danych

• Zapewnić integrację na poziomie hypervisor i kontrolę migracji maszyn wirtualnych

• Zaimplementować stopniowe podejście do ochrony sieci centrum danych

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.