Przywództwo i technologia komunikacja z zastosowaniem technologii wideo przynosi korzyści przedsiębiorstwom średniej wielkości

Niniejszy dokument zawiera analizę rosnącej wartości komunikacji z zastosowaniem technologii wideo dla średnich przedsiębiorstw. Komunikacja wideo pozwala stawić czoła pięciu największym wyzwaniom z dziedziny IT: zagadnieniom związanym z niezawodnością, prostotą, zabezpieczeniami, mobilnością i produktywnością. Partnerzy mogą wdrażać technologie komunikacji wideo w postaci samodzielnych rozwiązań, jednak najlepszym wyborem pozostają platformy zapewniające zunifikowaną komunikację (UC), takie jak Cisco® Business Edition 6000 z wbudowanymi funkcjami komunikacji wideo. Nawet jeśli przedsiębiorstwo średniej wielkości nie wdroży rozwiązania komunikacji wideo w pierwszym etapie implementacji platformy obsługującej zunifikowaną komunikację, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że takie wdrożenie nastąpi na przestrzeni kilku lat. Przedsiębiorstwa często utrzymują platformy zunifikowanej komunikacji przez 10 lat, w związku z czym decyzja o zakupie platformy z obsługą funkcji wideo jest uzasadniona ze względów finansowych. Średnie przedsiębiorstwa mogą również używać komunikacji wideo jako kanału ułatwiającego interakcje między pracownikami a klientami — takie zastosowanie tej technologii może przyczynić się do wzrostu sprzedaży i poziomu zadowolenia klientów.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.