IFS Applications wspomaga produkcję i realizację zamówień w grupie Powen-Wafapomp SA

Wdrożenie IFS Applications™w Grupie Powen-Wafapomp SA zapewniło przede wszystkim standaryzację procesów produkcji i realizacji zamówień. System wspomaga ponadto zarządzanie infrastrukturą zakładu, zasobami ludzkimi oraz płacami.