Co łatwe, automatyczne współdzielenie danych w czasie rzeczywistym daje przedsiębiorstwu?

Współdzielenie danych: główne problemy zarządzania

Wymagania stawiane współcześnie firmom – globalny wzrost konkurencyjności, łatwiejsze wchodzenie nowych podmiotów na rynek, niższe marże zysku – powodują stale rosnące zapotrzebowanie na dostęp do danych. W takich warunkach nowym kluczem do sukcesu w biznesie będzie skrócenie czasu potrzebnego firmie na zareagowanie na nowe okoliczności.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.