Realna korzyść: Dlaczego liderzy rozwiązań sieciowych stosują klastrowanie ADC?

W końcu osoby odpowiedzialne za dostępność aplikacji zyskały bardziej wydajną możliwość stworzenia środowiska wysokiej dostępności w centrach danych z wykorzystaniem kontrolerów ADC. Wg najnowszych badań rozwiązanie to spotkało się z ciepłym przyjęciem liderów IT.

Pobierz broszurę i dowiedz się więcej o klastrowaniu ADC.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.