Realna korzyść: Dlaczego liderzy rozwiązań sieciowych stosują klastrowanie ADC?

W końcu osoby odpowiedzialne za dostępność aplikacji zyskały bardziej wydajną możliwość stworzenia środowiska wysokiej dostępności w centrach danych z wykorzystaniem kontrolerów ADC. Wg najnowszych badań rozwiązanie to spotkało się z ciepłym przyjęciem liderów IT.

Pobierz broszurę i dowiedz się więcej o klastrowaniu ADC.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.