Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

W czasach spowolnienia gospodarczego firmy kładą coraz większy nacisk na obniżanie kosztów i wzrost wydajności systemów IT. Rosną również oczekiwania menadżerów względem działu IT, który musi umożliwiać realizację zmiennych strategii i celów biznesowych przedsiębiorstwa. Konsolidacja infrastruktury, zwiększająca elastyczność i efektywność firmy, staje się priorytetem dla dyrektorów i kierowników IT.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.