Zaawansowana logistyka pod nadzorem WMS u producenta markowej odzieży – firmy LPP S.A.

LPP S.A. co kilka dni wprowadza do sprzedaży nowy model, planując tzw. alokacje. Poza tym ze sklepów codziennie zbierane są dane o realizacji sprzedaży, pozwalające na uzupełnienie stanów towarowych w salonach. Zlecenia dotowarowania salonów następują automatycznie w systemie ERP i trafiają do WMS - tak inicjowany jest cykl kompletacji Dostawy realizowane są zatem zgodnie z konkretnym zamówieniem sklepów. Pobierz studium przypadku i dowiedz się jakie rozwiązania informatyczne stoją za sprawnym funkcjonowaniem LPP S.A.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.