Usługi szyte na miarę

Ponad pół miliona klientów, w tym 24 tysiące małych i średnich firm, 133 oddziały w 68 miastach Polski. Skanowanie i weryfikacja dokumentów, archiwizacja i dostęp do dokumentów papierowych i w formie elektronicznej. Iron Mountain zajął się wszystkimi wyżej wymienionymi wyzwaniami.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.