Usługi telefoniczne ATMAN ISDN

Sieci telekomunikacyjne to nie tylko dedykowana transmisja danych i dostęp do Internetu, ale również

dostęp do wysokiej jakości cyfrowych usług głosowych w standardzie ISDN. Standard ISDN umożliwia całkowicie przezroczystą cyfrową transmisję głosu i danych, w tym obrazów statycznych i dynamicznych w powszechnej komutowanej sieci telefonicznej PSTN. ATM S.A. posiada rozległą sieć cyfrową umożliwiającą dostarczanie usługi w standardzie ISDN, a dokładnie łączy PRA 30B+D pozwalających na prowadzenie 30 połączeń jednocześnie.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.