Usługi telefoniczne ATMAN ISDN

Sieci telekomunikacyjne to nie tylko dedykowana transmisja danych i dostęp do Internetu, ale również

dostęp do wysokiej jakości cyfrowych usług głosowych w standardzie ISDN. Standard ISDN umożliwia całkowicie przezroczystą cyfrową transmisję głosu i danych, w tym obrazów statycznych i dynamicznych w powszechnej komutowanej sieci telefonicznej PSTN. ATM S.A. posiada rozległą sieć cyfrową umożliwiającą dostarczanie usługi w standardzie ISDN, a dokładnie łączy PRA 30B+D pozwalających na prowadzenie 30 połączeń jednocześnie.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.