Tradycyjnie innowacyjny bank

Kredyt Bank S.A., jeden z pierwszych prywatnych banków w Polsce, od 1994 roku notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wywarł znaczący wpływ na kształtowanie się nowoczesnego sektora bankowego w Polsce. Miał też istotny udział w jego konsolidacji. Kluczowy był rok 1997, kiedy po wcześniejszych przejęciach mniejszych podmiotów, na mocy porozumienia z Narodowym Bankiem Polskim Kredyt Bank połączył się z Polskim Bankiem Inwestycyjnym S.A., a następnie przejął Prosper Bank i Agrobank. Zaufanie klientów, atrakcyjne produkty, dobre wyniki finansowe i systematyczny rozwój Kredyt Banku wzbudziły zainteresowanie zagranicznych inwestorów.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.