ATMAN – Biuro zapasowe

ATM S.A. oferuje usługę Biuro Zapasowe, czyli utrzymuje w gotowości operacyjnej wydzieloną powierzchnię biurową, gwarantując klientom jej udostępnienie, kiedy wystąpi taka potrzeba, a także w celu przeprowadzania okresowych testów związanych z planami zachowania ciągłości działania. Klient ma wówczas do dyspozycji powierzchnię biurową z określoną liczbą stanowisk, niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną i socjalno-biurową, spełniającą również dodatkowe, indywidualne wymogi klienta.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.