ATMAN – Biuro zapasowe

ATM S.A. oferuje usługę Biuro Zapasowe, czyli utrzymuje w gotowości operacyjnej wydzieloną powierzchnię biurową, gwarantując klientom jej udostępnienie, kiedy wystąpi taka potrzeba, a także w celu przeprowadzania okresowych testów związanych z planami zachowania ciągłości działania. Klient ma wówczas do dyspozycji powierzchnię biurową z określoną liczbą stanowisk, niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną i socjalno-biurową, spełniającą również dodatkowe, indywidualne wymogi klienta.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.