Poczucie bezpieczeństwa w obliczu katastrofy.

Powódź, pożar, sabotaż, atak terrorystyczny, kradzież z włamaniem, najzwyklejsza awaria sprzętu – to wszystko jest określane, jako ryzyko operacyjne. Zdarzenia wydają się nieprawdopodobne, ale kiedy nastąpią mogą zniszczyć nieprzygotowaną firmę. Żeby zmniejszyć ryzyka konieczne są kompleksowe wytyczne ochrony danych. Wewnętrzne procedury mogą nie być wystarczające. W przypadku klęski żywiołowej warto jest mieć kopię najcenniejszych danych biznesowych bezpiecznie przechowywaną poza siedzibą firmy, ale z dogodnym dostępem do informacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.