IBM PureFlex System

Rozwiązanie IBM PureFlex System łączy moc obliczeniową, systemy pamięci masowej, rozwiązania sieciowe oraz mechanizmy wirtualizacji i zarządzania w jednym systemie infrastruktury. Umożliwia skuteczne wykrywanie i przewidywanie zapotrzebowania na zasoby w celu optymalizacji infrastruktury.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.