IBM PureFlex System

Rozwiązanie IBM PureFlex System łączy moc obliczeniową, systemy pamięci masowej, rozwiązania sieciowe oraz mechanizmy wirtualizacji i zarządzania w jednym systemie infrastruktury. Umożliwia skuteczne wykrywanie i przewidywanie zapotrzebowania na zasoby w celu optymalizacji infrastruktury.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.