Zarządzanie wydajnością sieci VXLAN

Przedsiębiorstwa uzyskały znaczące korzyści dzięki wirtualizacji serwerów i środowisk pamięci masowej. Teraz stają przed trudnym zadaniem wdrażania nowej architektury sieciowej. Sieć VXLAN jawią się jako rozwiązanie, które może dostarczyć nowej zwirtualizowanej architektury sieciowej. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie wirtualizacji innych obszarów organizację powinny być dobrze przygotowane do podjęcia tego kroku. Dodatkowo firmy Riverbed i VMware połączyły siły, aby pomóc przedsiębiorstwom i ułatwić wdrażanie sieci VXLAN w zwirtualizowanych centrach danych. Dowiedz się więcej.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.