Zarządzanie wydajnością sieci VXLAN

Przedsiębiorstwa uzyskały znaczące korzyści dzięki wirtualizacji serwerów i środowisk pamięci masowej. Teraz stają przed trudnym zadaniem wdrażania nowej architektury sieciowej. Sieć VXLAN jawią się jako rozwiązanie, które może dostarczyć nowej zwirtualizowanej architektury sieciowej. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie wirtualizacji innych obszarów organizację powinny być dobrze przygotowane do podjęcia tego kroku. Dodatkowo firmy Riverbed i VMware połączyły siły, aby pomóc przedsiębiorstwom i ułatwić wdrażanie sieci VXLAN w zwirtualizowanych centrach danych. Dowiedz się więcej.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.