Sybase IQ Multiplex

Rosnący popytem na wiedzę doprowadził do zwiększonych inwestycji w technologie business intelligence, a w konsekwencji do tworzenia i wdrażania nowych aplikacji analitycznych. Z tym trendem wiążą się oczekiwania co do większych możliwości analitycznych, wykraczających poza tradycyjne raportowanie. Przeczytaj opis Sybase IQ Multiplex i dowiedz się jak to rozwiązanie może pomóc Twojej organizacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.