Zwiększ efektywność gospodarowania zasobami IT

Wąskim gardłem infrastruktury IT jest często mało efektywny system pamięci masowej. Rozwiązaniem tego typu problemów jest zastosowanie macierzy Storwize V7000, która ułatwia zarządzanie kosztami składowania danych, podnoszenie poziomu usług oraz minimalizuje ryzyko awarii. Funkcje dawniej spotykane tylko w systemach klasy wyższej, obecnie są dostępne w niedrogim produkcie klasy średniej. IBM Storwize V7000 to system przygotowany do technologii cloud computing, wirtualizacji i zaawansowanych rozwiązań ERP.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.