Rekomendowana architektura Data Center

Budując współczesne Data Center, należy brać pod uwagę nie tylko potrzeby instytucji, lecz także perspektywy rozwoju technologicznego – wirtualizację urządzeń, dążenie do transformacji zasobów obliczeniowych w kierunku przetwarzania w chmurze oraz konwergencję. Trzeba także brać pod uwagę wymagania środowiskowe, to znaczy konieczność zadbania o właściwe zasilanie oraz odprowadzanie ciepła, czyli klimatyzację.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.