Rekomendowana architektura Data Center

Budując współczesne Data Center, należy brać pod uwagę nie tylko potrzeby instytucji, lecz także perspektywy rozwoju technologicznego – wirtualizację urządzeń, dążenie do transformacji zasobów obliczeniowych w kierunku przetwarzania w chmurze oraz konwergencję. Trzeba także brać pod uwagę wymagania środowiskowe, to znaczy konieczność zadbania o właściwe zasilanie oraz odprowadzanie ciepła, czyli klimatyzację.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.