Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w rozwiązania Unified Communications

Dzięki partnerstwu firm Microsoft i Polycom powstała - opisana poniżej - platforma do zintegrowanej komunikacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Obie firmy stworzyły kompletne, w pełni zintegrowane rozwiązanie typu Unified Communications. Integrują one rozwiązania takie, jak usługi głosowe, wideo i komunikatory. Rozwiązania te pozwalają na szybkie obniżenie kosztów działalności i zwiększenie wydajności pracowników, a przez to szybszy zwrot z inwestycji (ROI).

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.