Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w rozwiązania Unified Communications

Dzięki partnerstwu firm Microsoft i Polycom powstała - opisana poniżej - platforma do zintegrowanej komunikacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Obie firmy stworzyły kompletne, w pełni zintegrowane rozwiązanie typu Unified Communications. Integrują one rozwiązania takie, jak usługi głosowe, wideo i komunikatory. Rozwiązania te pozwalają na szybkie obniżenie kosztów działalności i zwiększenie wydajności pracowników, a przez to szybszy zwrot z inwestycji (ROI).

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.