Pierwsze Data Center w chmurze

ATM Systemy Informatyczne SA, prawdopodobnie jako pierwsza w Polsce, utworzyła swoją infrastrukturę w modelu chmury i udostępniła ją klientom. Dostawcą technologii na potrzeby projektu jest HP. Dowiedz się jak zbudowane i zarządzane jest to nowoczesne Data Center i jakie korzyści osiągnął klient.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.