Pierwsze Data Center w chmurze

ATM Systemy Informatyczne SA, prawdopodobnie jako pierwsza w Polsce, utworzyła swoją infrastrukturę w modelu chmury i udostępniła ją klientom. Dostawcą technologii na potrzeby projektu jest HP. Dowiedz się jak zbudowane i zarządzane jest to nowoczesne Data Center i jakie korzyści osiągnął klient.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.