Rozwiązania HP StorageWorks w Grupie Orlen

Macierz dyskowa HP StorageWorks P4300 usprawnia pracę kopalni soli IKS Solino należącej do grupy Orlen.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.